Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen kan op allerlei manieren. Waar Baangericht zich sterk voor maakt is een sociale, inclusieve arbeidsmarkt. Dus werk voor iedereen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen bijvoorbeeld oudere werknemers zijn. Of mensen uit de doelgroep die onder de Banenafspraak vallen. Ook bemiddelen wij statushouders en kandidaten voor beschut werk. Allemaal werkzoekenden die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Die ondersteuning geven wij ze graag en wij hopen dat u ons daarbij kunt helpen. Graag praten we met u over de mogelijkheden en beloningen. Hieronder vindt u de doelgroepen die wij bemiddelen.

SROI

Gemeente Almere is een groot voorstander van Social Return On Investment. Op die manier investeren we gezamenlijk in de lokale arbeidsmarkt. Dat betekent dat bij alle aanbestedingen en opdrachten van de gemeente 5% van de opdrachtsom ten goede moet komen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij voorkeur door kandidaten te plaatsen, maar er zijn ook diverse andere mogelijkheden. Onze adviseurs van het Coördinatiepunt Social Return denken graag met u mee. Meer info vindt u op deze pagina.

Banenafspraak

Landelijk is afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om werkzoekenden die zijn opgenomen in het doelgroepregister van het UWV. Baangericht bemiddelt en begeleidt deze kandidaten. Ons team beschikt over een aantal jobcoaches die specifiek hiervoor zijn opgeleid. Sleutelwoord is maatwerk. Wat wilt u? Wat past bij uw bedrijf? Samen kunnen we zoeken naar een plaatsing die meerwaarde oplevert. Voor de kandidaat, maar zeker ook voor u.

45plussers

Het is een bekend gegeven dat werkzoekenden boven de 45 moeilijk een baan kunnen vinden. Terwijl hun motivatie vaak uitstekend is, net zoals hun kennis en ervaring. Het is zonde om dit verloren te laten gaan en daarom zet Baangericht zich graag in voor deze groep. U kunt ons daarbij helpen.

Beschut werk

We spreken over beschut werk als er sprake is van een aangepaste, beschermde werkplek. Dat is dus iets anders dan de Banenafspraak waar het gaat om reguliere arbeidsplaatsen. Beschut werk is dan ook bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking permanente begeleiding nodig hebben. Ook deze kandidaten worden bemiddeld en begeleid door Baangericht.

Statushouders

Mensen die naar Nederland zijn gevlucht en een verblijfsvergunning krijgen, noemen we statushouders. Zij mogen in ons land leren en werken. Belangrijk is dat zij de Nederlandse taal leren en inburgeren. Dat doen ze op school en bij voorkeur ook in een professionele arbeidsomgeving. Baangericht beschikt over specialisten die statushouders begeleiden en adviseren over de mogelijkheden.